PUP Częstochowa

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

zobacz wszystkie aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że w związku z pełnym zaangażowaniem środków finansowych od dnia 07.12.2016 r. zaprzestaje się przyjmowania od osób bezrobotnych wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy....

W listopadzie br. dobiegła końca kadencja Powiatowej Rady Zatrudnienia. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy jej miejsce zajęła Powiatowa Rada Rynku Pracy...

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż od dnia 06.12.2016r. zaprzestaje przyjmowania wniosków od pracodawców na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Nowe oferty pracy

Zobacz wszystkie oferty pracy
Utworzono: 2015-06-30 09:09 | Redagował: Iwona Skorek 2015-08-18 12:52-
Odwiedziny: 345181

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl