PUP Częstochowa

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

zobacz wszystkie aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od dnia 27.03.2017r. zaprzestaje przyjmowania od Pracodawców wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu specjalnego pn. "Aktywność przeciw bezrobociu"...

W oparciu o postanowienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)...

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od dnia 27.03.2017r. zaprzestaje przyjmowania od Pracodawców wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach Funduszu Pracy...

Nowe oferty pracy

Zobacz wszystkie oferty pracy
Utworzono: 2015-06-30 09:09 | Redagował: Iwona Skorek 2015-08-18 12:52-
Odwiedziny: 423946

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl