PUP Częstochowa

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

zobacz wszystkie aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od dnia 16.08.2017r. obsługa pracodawców zamierzających zatrudnić cudzoziemców (rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom) będzie przeniesiona z pok. 311 (III piętro) do pok. 119 (I piętro).

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, iż od dnia 22.08.2017 r. do wyczerpania środków finansowych odbywać się będzie nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy...

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu ogłasza od dnia 14.08.2017r. do wyczerpania środków finansowych otwarty nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach programu pn. "Powrót na rynek pracy" z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...

Nowe oferty pracy

Zobacz wszystkie oferty pracy

Nowe formy aktywizacji

zobacz wszystkie formy
Utworzono: 2015-06-30 09:09 | Redagował: Iwona Skorek 2015-08-18 12:52-
Odwiedziny: 493711

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl