PUP Częstochowa

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

zobacz wszystkie aktualności

W związku z aktualnie obowiązującą procedurą dotyczącą zasad rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy oraz planowaną od dnia 01.01.2018r...

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż z dniem 07.12.2017r. zaprzestaje przyjmowania od pracodawców wniosków o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych - program pn. "Zawsze aktywni" z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, że od dnia 07.12.2017r. zaprzestaje przyjmowania od Pracodawców wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach programu pn. „Powrót na rynek pracy”.

Nowe oferty pracy

Zobacz wszystkie oferty pracy
Utworzono: 2015-06-30 09:09 | Redagował: Iwona Skorek 2015-08-18 12:52-
Odwiedziny: 548381

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl